• İş makinesi devri nasıl yapılır?
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.
 • İş Makinesi Plakaları Odadan mı verilmektedir?
  İş makinası plakaları şoförler ve otomobilciler odası tarafından verilmektedir. Ancak şoförler odasına gitmeden önce odamıza gelerek ilgili plaka basım kağıdı alınması gerekmektedir.
 • İş Makinesi Tescil Belgesinin kaybolması durumunda ne yapılmalıdır?
  Kayıp olduğuna dair gazeteye ilan verilir. Gazete ilanı ile dilekçe yazmak suretiyle başvuru yapılır.
 • İş Makinesi tescili için oda üyesi olmak gerekir mi?
  İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemlerinin yapılabilmesi şahıslar da odaya üyelik şartı aranmamakta olup, tüzel kişiliklerde odaya kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca şahıslar da oda hizmet sınırlarında ikamet zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kapasite raporu nedir ?Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
 • Kapasite Raporu nerelerde kullanılır?Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, Resmi ve özel ihalelerde,
  Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, İmalatçı belgesi alımında,
  Vergi incelemelerinde, Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kullanılmaktadır.
 • Yerli Malı Belgesi Nedir?

Yerli Malı Belgesi; sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.

 • Yerli Malı Belgesi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

-Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
-Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürec