Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

İTSO Vakfı Birimi

  • İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfının yükseköğrenim öğrencilerine verdiği geri ödemeli kredi başvurularının alınması.
  • İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfından geçtiğimiz dönemlerde kredi kullanan öğrencilerin, öğrenci borç takip sistemi aracılığıyla borçlarının hesaplanması ve ödemelerinin takibi.
  • İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı gazetesinin tasarım, basım ve dağıtımıyla ilgili bütün işlemler.
  • İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı web sitesi ve siteye ait haber ve duyuru güncellemelerinin yapılması.
  • İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfına ait bütün muhasebe işlemlerini yapmak.
  • İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak.
  • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.
  • Üç ayda bir yapılacak olan kurucular kurulu toplantısı için davetiye hazırlamak, kararın deşifresini yaparak kararı yazmak,
  • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.
  • Birimi ile ilgili akreditasyon evraklarını ve stratejik planda tarafına düşen maddelerle ilgili yapılması gereken görevleri yerine getirmek. Genel sekreterin gerekli gördüğü durumlarda akreditasyonla ilgili verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, rapor sunmak.

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Meltem KARTAL Vakıf Memuru 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr