Tarihçe
Meslek Komite Üyeleri
Meclis Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri
Disiplin Kurulu Üyeleri
Genel Sekreterlik
Oda Personeli
Organizasyon Şeması
Kadın Girişimciler Kurulu
Genç Girişimciler Kurulu
Genel Kurul Delegeleri
Odamız Eski Yönetim Başkanları
Odamız Eski Meclis Başkanları
Bağlı Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

GİRİŞ

Tarihi, cumhuriyetin ilanından öncesine dayanan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, resmi olarak 20 Nisan 1920 tarihinde kurulduysa da 1800’lü yıllardan bu yana şehrin esnaf, tacir ve sanayicilerine 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmetler vermektedir.

ODA BİRİMLERİ

Odamızda 17 farklı departman bulunmakta olup, oda personellerimiz tarafından bu birimler çerçevesinde üyelerimize hizmetler verilmektedir.

Oda personelinin disiplin ve sicil amirliği görevi olan Genel Sekreterlik birimi, oda yönetiminde etkin rol oynamaktadır. Yönetim Kurulu ile oda personelleri arasındaki bilgi aktarımı, Genel Sekreterlikçe sağlanmaktadır.

Muhasebe, Vezne ve Tahsilat Birimleri, odanın mali kayıtlarının tutulduğu birimlerdir. Odanın bütçe, gelir gider tablosu ve bilançosu, bu birimler aracılılığıyla kayıt altına alınmaktadır.

Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde ise Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirket kuruluş, değişiklik ve kapanış tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca odamızın Ticaret Sicili Müdürlüğü departmanına bağlı olarak, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne ilişkin işlemler MERSİS Birimi tarafından yapılmaktadır. Oda üye kayıtlarının tutulduğu Oda Sicil Bölümü ise, Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapılan tescil işlemlerini üyelik sistemi vasıtasıyla kayıt altına almaktadır.

Odamızın İç Ticaret Birimi tarafından, Kapasite raporlarının düzenlenmesi, Ekspertiz raporları düzenlenmesi, Rayiç bedel tespitlerinin araştırılması, İş makinası tescil işlemlerinin yapılması, Sigorta şirketlerinin TOBB Levha sistemine kayıt gibi işlemler yapılmaktadır.

Odamızın Dış Ticaret biriminde ise ihracatçılar tarafından yapılan ihracatlar ile ilgili olarak A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Form A, ihracat faturaları satış ve onay işlemleri yapılmaktadır.

Odamızın Araştırma Geliştirme biriminde ülke ve bölge ekonomisine ilişkin araştırma raporları, bölge sorunları ve çözüm önerileri, ülke ve sektör raporları ve istatistiksel araştırmalar yapılmaktadır.

KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü’ne bağlı KOSGEB İskenderun Temsilciliği birimi de odamızda hizmet vermektedir. İskenderun, Arsuz, Belen, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçelerine hitap eden KOSGEB İskenderun Temsilciliğimiz tarafından, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmekte, KOSGEB Hibe ve Destek Programları konusunda üyelerimize bilgi aktarılmaktadır.

Odamızın kurmuş olduğu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı Biriminde ise, maddi güçlük çeken ve başarılı yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir. Odamızda bulunan Fuar Organizasyon biriminde, üyelerimize fayda sağlayacak fuar ziyaretleri düzenlenmekte, ulusal ve uluslararası fuarlarla ilgili üyelerimize bilgi aktarılmaktadır.

Ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi alınma zorunluluğunun yasalaşmasının ardından, odamızda MEYBEM İskenderun Temsilciliği kurulmuş olup, bu husus hakkında bu birimimiz tarafından üyelerimize bilgi aktarılmakta ve yönlendirme yapılmaktadır.

Odamız 2012 yılından bu yana 5 yıldızlı hizmet verdiğini tescilleyerek akredite olan odalar arasına dâhil olmuştur. Akreditasyon sürecinin gerektirdiği işlemler de, odamızın Akreditasyon Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Odamızın bilgi işlem biriminde, odamızın web sitesi güncellenmekte ve geliştirilmekte, ulaşılabilirliğin artması amacıyla odamızdaki tüm iş ve işlemler internet ortamına aktarılmaktadır.

Ayrıca odamızda yapılan faaliyetlerin üyelerimize ve tüm kamuya duyurulması amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Birimi oluşturulmuş olup, odamızın görsel ve yazılı basın ile olan ilişkisi bu birim tarafından sağlanmaktadır.

ODAMIZIN BÖLGEYE KATKILARI

Odamız tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Denizcilik Fakültelerinin kurulması için, maddi ve manevi destek sağlanmış olup, bu yatırımlarla şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Bu fakültelerin bölgemizde kurulması, bugün İskenderun Teknik Üniversitesi’nin temellerini oluşturmuştur. Ayrıca odamızın tarafından yaptırılan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi ayrıca birçok okula yapılan ek bina, konferans salonu gibi yardımlarla odamız tarafından eğitime ve bilime önemli destekler sağlanmıştır.

ODAMIZ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda;

  • Bütçesi 215.660 Euro olan “Sektörel Dış Ticaret Takımları” Projesi,
  • Bütçesi 198.624 Euro olan “Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi (TUSKİP)” Projesi,
  • Ve Bütçesi 170.053 Euro olan ‘‘İskenderun’da Engeller Kalkıyor’’ Projesi gibi Avrupa Birliği projeleri yürütülmüş olup, şehrimize toplam 585 bin Euro tutarında kaynak sağlanmıştır.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından verilen Teknik Destek Programı kapsamında, “İhracatta Yeni Pazarlar Bulma ve Etkin Yeterlilikler Kazanma” projesi ve ‘‘Lojistik Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi Eğitimi’’ projesi olmak üzere 2 adet Teknik Destek Projesi hayata geçirilmiş olup, üyelerimize oldukça faydalı olan kaliteli eğitimler verilmiştir.

Ayrıca turizm sektörüne yönelik olarak ‘‘Hünerli Eller Hünerli kadınlar’’ projesi kapsamında 200.000 TL ve “Marka Kent Hatay’da Turizmde Eğitimden İstihdama” projesi kapsamında 300.000 TL olmak üzere toplam 500.000 TL tutarında 2 adet SODES Projesi uygulanmıştır.

ODAMIZIN TOPLANTI SALONLARI

Odamızda 1 adet 170 kişilik, 2 adet 70’er kişilik ayrıca Yönetim Kurulu toplantılarının ve kalabalık ziyaretlerin kabul edildiği 1 adet 30 kişilik olmak üzere, 4 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonlarımız son teknoloji ses ve bilgisayar sistemleriyle donatılmış olup, oda gereksinimlerinin yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.

KAPANIŞ

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, tüm organları ve tüm paydaşlarıyla uyum içerisinde çalışarak bölgenin iktisadi kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bölge ekonomisine yön veren kuruluş olarak bilinen odamız, şehrimize katma değer yaratmaya devam edecektir.

Bölgemizi farklı dillerde tanıtan DOĞAKA sektörel tanıtım filmlerimize aşağıdaki Youtube kanalımızdan erişebilirsiniz. https://www.youtube.com/channel/UCYKk9OLxGDAlIbcB7-lf19A/ B021