Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Bilgi İşlem Birimi

  • Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak,
  • Yeni Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek, teknolojiyi takip ederek, yeni projeler üretmek ve uygulamak,
  • Oluşan arızaları gidermek, müdahale etmek, gerekiyorsa ilgili teknik servise göndermek,
  • Oda üye veritabanının düzeniyle ve güvenliği ile ilgilenmek,
  • Oda internet sayfasının güncellemelerini yapmak, e-posta hesaplarını açmak ve işlevselliğini sağlamak,
  • Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için koruyucu ve engelleyici önlemler almak,
  • Odaya ait bilgisayar, program ve diğer donanımların acil durum planları, yedekleme ve bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Akreditasyon sisteminin ön gördüğü bilgi işlem ve danışmanlık maddesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Bilgi İşlem 6145225-114