Tarihçe

Anasayfa/Tarihçe

Resmi olarak 20.04.1920 yılında kurulduğu kabul edilen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, 1800’lü yıllardan bu yana şehrimizin esnaf, tüccar ve sanayicilerine hizmet vermektedir. Odamızın kuruluş amacı; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak olarak ifade edilebilmektedir. Odamız, 5174 sayılı kuruluş kanununda yazılı işleri yapmak üzere kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur.

Odamız kuruluş gayesi gereğince açtığı eğitimler, verdiği seminer, konferans ve paneller ayrıca katılmış olduğu fuarlar ile bölgemizdeki esnaf, sanayici ve girişimcilere destek olmakta ve ticari potansiyellerini artırmaktadır.

İskenderun’un ve bölgemizin ticari yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlar yönde şekillenmesi, işletmelerin ticari faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, bugün bölgenin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.

Odamız tarafından 2012 yılından itibaren ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine geçilmiş ve bu sistem aktif olarak kullanılmaktadır. Odamız; ISO 9001 Kalite Belgesine ve Akreditasyon Sertifikasına sahip olup, ISO 9001 Belgesi 19.11.2016 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Akreditasyon Sisteminin odamızda uygulanması; odamızdaki iş gücü veriminin artmasını, oda personellerinin sürekli kendilerini geliştirmesini, odamızın üye memnuniyetinin artmasını, ISO 9001 kalite standartlarına uygun hizmet verilmesini ve odamızdaki işleyişlerin daha düzenli hale gelmesini sağlamıştır. Sistemin odamızda uygulanmasıyla, odamızın üyelerinin memnuniyet dereceleri daha rasyonel standartlara göre ölçülmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Odamızın da desteğiyle 31.03.2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi’nin bölgemizde eğitime ve bilime sunduğu katkıya ek olarak, üniversite ve iş dünyasının entegrasyonu ve bu işbirliğinin sürdürülebilir olması, odamızın önem verdiği çalışmalar arasında yer almaktadır.

‘‘Bölge Ekonomisine Yön Veren Kuruluş’’ olarak bilinen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, kentte ekonomik ve sosyal birçok yatırım gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam edecektir. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda;

 • 1.Tarım, kuruyemiş imalatı ve satışı meslek grubu,
 • 2.Maden, toprak, mineral, asfalt üretimi meslek grubu,
 • 3.Metal, kimya, plastik, dış ticaret, elektrik üretimi, tıbbi gazlar üretimi meslek grubu,
 • 4.Gıda, tekstil, buz imalat, unlu mamuller imalatı meslek grubu,
 • 5.Orman ürünleri, mobilya üretimi, matbaa ve ambalaj imalatı, değerli metal ve mücevher imalatı meslek grubu,
 • 6.İnşaat ve asansör bakım onarımı meslek grubu,
 • 7.Hayvancılık, tavuk, su ürünleri toptan ticareti meslek grubu,
 • 8.Gıda maddeleri toptan ticareti meslek grubu,
 • 9.Gıda maddeleri perakende ticareti, tekel ürünleri meslek grubu,
 • 10.Ayakkabı, deri, konfeksiyon ticareti meslek grubu,
 • 11.Mobilya, dayanıklı tüketim malları, mefruşat, kuyumculuk ticareti meslek grubu,
 • 12.Otomotiv ve oto yedek parça satışı meslek grubu,
 • 13.İnşaat malzemeleri, hırdavat ticareti meslek grubu,
 • 14.Enerji, akaryakıt ticareti meslek grubu,
 • 15.Medikal, bilgisayar, bilişim ve iletişim meslek grubu,
 • 16.Lokanta, oteller, araç kiralama ticareti meslek grubu,
 • 17.Nakliyat, depolama, gemi kumanyacılık, gümrük müşavirliği, seyahat acenteliği meslek grubu,
 • 18.Finans ve sigorta kuruluşları meslek grubu,
 • 19.Gayrimenkul alım, satım, mimar, mühendislik faaliyetleri, tasarım faaliyetleri meslek grubu,
 • 20.Eğitim, sağlık, ilaçlama, danışmanlık ve hizmet sektörü meslek grubu,
 • 21.Yapı kooperatifleri meslek grubu,
 • 22. İthalat, ihracat ve dış ticaret meslek grubu,

Gruplarından oluşan Uluslararası NACE kodlama sistemine dayalı 22 Meslek Grubu bulunmaktadır. Bu meslek grupları kendi üyeleri arasından seçtikleri kişiler ile Oda Meclisini oluşturur. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ticari ve sınaî faaliyetleri sırasında gerekli olan fatura suretlerinin onayı, rayiç fiyatların onayı, ticari ve sınâi eşya numunelerinin vasıflarının onayı, kapasite, bilirkişi ve eksper raporları, kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumlarını gösteren onay ve şerhler, sınâi ve ticari mahiyette belgeler, ticari kefalet onayları, tahsis ve sarfiyat belgeleri, kalite, yeterlik ve numune belgeleri, yerli malı belgeleri, kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı, oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlikleri, ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, iş makineleri eksper hizmeti ve tescil belgesi, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnamesi ve Form-A belgesi, mücbir sebep belgeleri, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi suretleri, kapasite raporu suretlerinin onayı, gerçek ve tüzel kişilerin her türlü ticaret sicil hizmetleri, ticari ve sınâi mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler, azami fiyat tarifeleri, ortaklık teyit belgesi, ihale durum belgesi, fire ve zayiat ve randıman tespiti, sigorta acenteleri uygunluk belgesi, sigorta acenteleri asgari fiziki şartlar tetkik raporu ile ticari ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetleri sunmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesinin “Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası bulunan yerlerde bir Ticaret Sicil Müdürlüğü kurulur.” hükmü gereğince odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığı ile yeni kurulan gerçek şahıs ve hükmî şahıs işletmeleri gibi gerçek ve tüzel kişilere ait kayıtlar yapılmaktadır. Ayrıca Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Yönetmeliği çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait yasal işlemler, genel kurul toplantı tescilleri, yönetim kurulu kararlarının tescilleri, hisse devirleri, sermaye artırımları, ana sözleşme değişiklikleri, nevi değişiklik, birleşme ve ticari işletme rehini gibi işlemlerin tescilleri yapılmaktadır. Kayıtlı üyelerin işleri gereği istedikleri belge, bilgi, ekspertiz ve kapasite raporlarının düzenlenmesinin yanı sıra; mesleki ahlakı korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesine, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve adet haline getirmek gibi konularda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bulunduğu şehirde konumu gereği her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin içerisinde yer almakta ve bu tür etkinliklere 5174 sayılı yasanın elverdiği ölçüde maddi ve manevi katkılarda bulunmaktadır. İskenderun’un ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlar yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası bugün bölgenin en önde gelen meslek kuruluşları arasında yer almaktadır.

İTSO Eğitim Vakfından üniversite öğrencilerine geri ödemeli kredi desteği
İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan yükseköğrenim öğrencilerine ‘’ Geri Ödemeli Kredi’’ desteği sağlıyor. Kredi kullanmak isteyen öğrencilerin İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı’nın www.itsovakfi.org.tr adlı internet sitesinde bulunan Kredi Başvuru Formu eksiksiz, tam ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.