Tarihçe
Meslek Komite Üyeleri
Meclis Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri
Disiplin Kurulu Üyeleri
Genel Sekreterlik
Oda Personeli
Organizasyon Şeması
Kadın Girişimciler Kurulu
Genç Girişimciler Kurulu
Genel Kurul Delegeleri
Odamız Eski Yönetim Başkanları
Odamız Eski Meclis Başkanları
Bağlı Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

Bölgenin en önemli Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer alan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, resmi olarak 20 Nisan 1920 tarihinde kurulduysa da 1800’lü yıllardan bu yana şehrin esnaf, tacir ve sanayicilerine 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmetler vermektedir. Odamızın yasal statüsü hakkında bilgi vermek gerekirse, odamız 5174 sayılı TOBB kanununda belirtilen işleri yapmak üzere kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur.

Oda meclisimiz, 22 meslek grubunun temsil edildiği meslek komite üyeleri arasından seçilen 54 meclis üyesinden oluşmaktadır. Odamızda 130 meslek komite üyesi bulunmaktadır. Odamız, meclis üyeleri içerisinden seçilen 11 adet yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilmektedir. Odamızda 6 üyeden oluşan disiplin kurulu bulunmaktadır. Odamızda istihdam edilen personellerimiz üyelerimize hizmet vermektedir. Odamızın ticari faaliyetini devam ettiren yaklaşık 6.000 civarında üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Hesapları İnceleme Komisyonu, Etik Kurulu, Yönetim Gözden Geçirme ve Akreditasyon İzleme Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu gibi oda organlarımız, odamız bünyesinde aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.

Bölgemizin ticari yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlar yönde şekillenmesi, işletmelerin ticari faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, bugün bölgenin önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır. Odamız kuruluş amaçları doğrultusunda açmış olduğu eğitimler, verdiği seminerler, konferans ve paneller ayrıca katılmış olduğu fuarlar ile bölgemizdeki esnaf, sanayici ve girişimcilere destek olmakta ve iş dünyasının ticari potansiyelini artırmaktadır. Odamızın da desteğiyle 31.03.2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi’nin bölgemizde eğitime ve bilime sunduğu katkıya ek olarak, üniversite ve iş dünyası işbirliği ve bu işbirliğinin kalıcı olması odamızın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Odamız tarafından 2012 yılından bu yana ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine geçilmiş olup, bu sistem aktif olarak uygulanmaktadır. Odamız; ISO 9001 Kalite Belgesine, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesine ve Akreditasyon Sertifikasına sahiptir. Yıllık olarak yapılan rutin tetkikler neticesinde, bu belgelerimiz devamlı olarak yenilenmektedir.

‘‘Bölge Ekonomisine Yön Veren Kuruluş’’ olarak bilinen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, kentte ekonomik ve sosyal birçok yatırım gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam edecektir.

Eski İskenderun Fotoğrafları