Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Meslek Komite Birimi

  • Meslek Komite, Meclis davetiyelerini dağıtmak, 
  • Meslek Komite toplantılarını yapmak, 
  • Müşterek meslek komite toplantılarını organize etmek, üyelerin davetiyelerini hazırlamak, dağıtmak, hazirun almak, toplantıya iştirak etmek,
  • Meslek komitelerinden gelen dilekçelere cevap vermek ve cevabı gelmeyen yazıların takibini yapmak 
  • Meslek komitesine bilgilendirme yapmak, yazıları gruplara göre arşivlemek,

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Nazmi SARILMAZ Meslek Komite Birimi 6145225-140 nazmisarilmaz@iskenderuntso.org.tr