Üye Sicil No:
1- Kuruluşunuzun Statüsü
Şahıs FirmasıLimited ŞirketAnonim ŞirketKollektif ŞirketKomandit ŞirketKooperatifDiğer
2- Kuruluşunuzun Faaliyet Türü
TicaretHizmetİmalatTurizmUlaştırmaTarım-HayvancılıkDiğer
3- İşletmenin Ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)
4- Odaya kaç yıldır üyesiniz?
5- Odamızdan aldığınız hizmetlere ilişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz.
Personelin Davranışı 5 - Çok İyi4- İyi3- Orta2- Zayıf1-Çok Zayıf
Hizmet Süresi 5 - Çok İyi4- İyi3- Orta2- Zayıf1-Çok Zayıf
Bilgi Yeterliliği 5 - Çok İyi4- İyi3- Orta2- Zayıf1-Çok Zayıf
Kaynak Yeterliliği 5 - Çok İyi4- İyi3- Orta2- Zayıf1-Çok Zayıf
Talebin Karşılanma Düzeyi 5 - Çok İyi4- İyi3- Orta2- Zayıf1-Çok Zayıf
6- Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.
TelefonFaksDergiBasınKomite ÇalışmalarıE-PostaSmsWeb SayfasıDiğer
7- Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.
TelefonFaksDergiBasınKomite ÇalışmalarıE-PostaSmsWeb SayfasıDiğer
8- Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz?
Çok SıkAra SıraÇok SeyrekHiçHaberim Oluyor
9- Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
İyiOrtaKötü
10- İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?
11-
Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz? İyiOrtaKötü
Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz? İyiOrtaKötü
Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz? İyiOrtaKötü
Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz? İyiOrtaKötü
Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz? İyiOrtaKötü
Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz? İyiOrtaKötü
12- Odamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda varsa önerileriniz sıralayınız: