Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Ar-Ge Birimi

Odamızın bölümleri arasında Araştırma- Geliştirme departmanı bulunmaktadır. Bu departmanda, ülke ve bölge ekonomisine yönelik raporlamalar, bölgemizin sorunları ve çözüm önerileri çalışmaları, ülke raporları, dış ticaret ve sektörel araştırmalar ayrıca verileri kıyaslayıcı istatistiksel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik ve Faaliyet rapor dergisi, Faaliyet Raporu ve aylık dış ticaret verilerinin değerlendirme çalışmaları bu departman tarafından yapılmaktadır.

 • Ar-ge birimi konuya göre uzmanlar tarafından oluşturulacak bir çalışma sürecini kapsar.
 • Özellikle üniversite sanayi işbirliği başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirici faaliyetler planlanır.
 • Hibe programlarının araştırılması ve bu programlara ait araştırmaların yapılması sağlamak.
 • Bölgesel sanayi, ticaret, ekonomi, sosyal konularda araştırmaları yapılmasını sağlamak.
 • Bölgemiz ve ilçemiz için önemli olan sektörlerde; yeni bir ürün üretilmesi, kavramlarının geliştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi, ar-ge faaliyetlerinin faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik teknolojik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Yapılan araştırmalar sonucunda projeleri hazırlanmak/hazırlatmak.
 • Projeleri kurumsal ve bilimsel olarak izlemek.
 • Araştırma konuları ile uzman kişilerle kurum adına üçüncü şahıslarla ilişkiye geçmek.
 • Araştırma konusuna göre araştırma ekibinin kurulması ve uzmanlık alanına göre oda içinden personelleri ekibe dâhil etmek.
 • Her haftanın son günü kendi aralarında ve ayda birde Yönetim Kadrosu ile toplantı yapmak ve toplantıların kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • Araştırma konuları için gerekli ekipman ve malzemelerin alınmasını sağlamak.
 • Araştırma konularını yerel sanayi ve üniversite ile koordineli yürütmek buna göre ortak paydaşlar veri tabanını oluşturmak.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile ar-ge temelinde kurumsal bir ağ kurulmasını sağlamak.
 • Tüm araştırma sonuçlarını Yönetim Kadrosu onayı ile yayınlamak.
 • Görevleri ile ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak.
 • Araştırma konuları ve ar-ge faaliyetlerinin kurumsal gelişimi toplantılar, seminerler, eğitimler düzenlemek.
 • Görevleri ile ilgili i yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek.
 • Odaya bağlı tüm birimler ile odaya ait sistemin gelişmesine dönük faaliyetleri hazırlamak/hazırlatmak/katılmak.
 • Genel Sekreterin görüşü ve önerisi ile Yönetim Kurulunun onayı neticesinde ar-ge personelleri göreve atanır veya alınır.
 • Bilimsel bilgi birikimini arttırmak amacıyla yenilikler ve çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Yeni bilgi, süreç yöntem ve sistemlerin oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi için raporlama yapmak,

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Sezin ÖZDEMİR Ar-Ge Memuru 6145225-143 sezinozdemir@iskenderuntso.org.tr