Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Dış Ticaret Birimi

Odamız Dış Ticaret biriminde ihracatçılar tarafından yapılan ihracatlar ile ilgili olarak A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Form A(özel menşe şahadetnamesi), İhracat faturaları satış ve onayının yapılmaktadır.

Muhaberat departmanında Odamıza gelen ve giden evrak kayıt işlemleri, Kargo, posta takip işlemleri, üye kimlik kartı hazırlanması, çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri onay işlemleri yapılmaktadır.

  • A.TR Dolaşım Sertifikaları, EUR.1 ve EUR-MED serbest dolaşım sertifikalarını incelenip onaylanması işlemlerini yapmak, ilgili yazışmaları yapmak,
  • ABC Menşe-özel menşe şahadetnamelerinin incelenip onaylanması işlemlerini yapmak.
  • İhracat ile ilgili fatura anlaşma vb. belgelerin incelenip onaylanması işlemlerini yapmak.
  • A.TR, EUR.1 ve özel menşe şahadetnameleri belgelerinin ihracatçı firmalara tevzini yapmak.
  • İhracatçı listesinin güncelliğini izlemek ve listeyi güncellemek,
  • Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı vb. en geç ayda bir kez takip ederek destek ve yenilikleri takip etmek, gelişmeler hakkında Dış Ticaret Ekibine bilgi verir.
  • Potansiyel ihracatçı üye ziyaret planı oluşturarak ekibe sunar.
  • İhracatçı üyelerimize yönelik; sektörlerine yönelik ihracat yapılabilecek ülkeler, ürünler, mevzuat hakkında rapor hazırlar,
  • ihracat evraklarının istatistiksel verilerini çıkarmak,
  • Dış Ticaret evraklarının arşivlenmesi,

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Meltem Kartal Dış Ticaret ve Vakıf Memuru 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr
İhracatçılar Listesi
IMPORT EXPORT FOREIGN BUSINESS
MEDOS GİRİŞ
MEDOS Kullanım Kılavuzu