Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Oda Sicil Birimi

  • Sicil Sorumlusu odada yapılacak tescilleri Sicil Yönetmeliği çerçevesinde yapar.
  • Tescil taleplerini almak, gerekli evrakları ve imza sirkülerini kontrol etmek.
  • Bilgisayar programına sicil bilgilerini girerek ücret bilgilerini girmek.
  • Beyannameyi çıkarmak
  • Beyannamedeki imzaları tamamlamak.
  • Yapılan sicil sayısı, aylık sicil, yıllık sicil verilerini tutmak.
  • Sicil kayıt defterini yönetmeliğe uygun olarak tutmak.
  • Kurum içinde üye odaklılık çerçevesinde çalışmak.
  • Oda Sicil prosesi hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.
  • Gelen-giden evrak kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
  • Rayiç fiyat araştırmasını yapmak.
  • Oda yazışmalarını yazarak onaya sunmak.
  • Odaya gelen telefonların ilgili yerlere aktarılmasını sağlamak.
  • Oda tarafından yapılacak telefon görüşmelerinin bağlantısını sağlamak.
  • TOBB Oda muamelat yönetmeliği çerçevesindeki muamelatla ilgili tüm faaliyetleri yürütmek.
  • Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
İrem KIRIK Oda Sicil Memurluğu 6145225-121 iremkirik@iskenderuntso.org.tr