Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi

Odamız 2012 yılından bu yana 5 yıldızlı hizmet verdiğini tescilleyerek akredite olan odalar arasına dâhil olmuştur. Akreditasyon sürecinin gerektirdiği işlemler odamızca gerçekleştirilmektedir.

  • Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001 uluslararası kalite standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden geçirilmesi, dağıtılmasından birinci dereceden sorumludur.
  • Kalite Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil eder,
  • Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir.
  • Kalite ve Akreditasyon biriminin sorumlusudur.
  • Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında rapor vermek,
  • Yönetimi gözden geçirme toplantılarını organize etmek, toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak,
  • Yönetim Gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek.
  • Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren kalite el kitabını ve tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak,
  • İç denetimlerin organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak,
  • Üye şikâyetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt altına almak ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek,
  • Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
  • TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form ve dokümantasyonun hazırlanması,
  • Kalite biriminin çalışmalarını koordine etmek,
  • Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, proseslerin ve talimatların uygulanmasını sağlar.
  • Performansın izlemesi, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi için yöntem geliştirmek,
  • İyileştirme önerileri de dahil olmak üzere şikâyetleri ele alma prosesi hakkında üst yönetime rapor vermek,
  • Şikâyetleri ele alma prosesinin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
  • Uygun personel temini ve eğitimi,
  • Teknolojik gereksinimler,
  • Dokümantasyon,
  • Hedeflerin belirlenmesi,
  • Proseslerin gözden geçirilmesi,
  • Odanın kullanılan bilgisayarlarının kayıtların kontrolü prosedürüne göre yedeklenmesini sağlamak,

Görevli Personeller:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Güldane ERKOL Akreditasyon Sorumlusu 6145225-117 guldaneerkol@iskenderuntso.org.tr

MİSYON

 • Mevzuat İle Belirlenen Tüm Hizmetleri Etkin Ve Verimli Biçimde Sunmak,
 • Tüm Sektörde Katma Değer Yaratacak Projeler Üretmek,
 • Akredite Oda Olarak Her Alanda Dünya Standartlarına Ulaşmak,
 • 5174 Sayılı Kuruluş Kanununda Yazılı Diğer İşleri Eksiksiz, Zamanında, Amaç Ve İsteklere Uygun, Tarafsızlık Ve Güvenilirlik İlkelerine Bağlı Kalarak Yapmak,
 • İskenderun Bölgesinin Sosyal Ve Kültürel Hayatına, Eğitime, Çevreye, İnsana Ve Sürdürülebilir Değişime Destek Olmak Ve Katkıda Bulunmaktır. Üyelerinin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılamak, Mesleki Faaliyetlerini Kolaylaştırmak, Mesleklerin Gelişmesini Sağlamak

VİZYON

Üyelerinin ekonomik büyümeyle küresel rekabet gücünü artıran, ticari ve sınai alanlarda kalıcı ve köklü yöntemleri ortaya koyan, çağdaş ve özgün bir yapıya ulaştıran, kalite yaklaşımlarıyla yeniliklere ve gelişmelere öncülük ederek “Türkiye’de Öncü ve Lider Oda Olmak” tır.

DEĞERLER

 • Şeffaflık,
 • Yenilikçilik,
 • Güvenilirlik,
 • Dürüstlük,
 • Liderlik,
 • İş Ahlakı,
 • Üye Odaklılık,
 • Kalite,
 • Güç birliği,
 • Dayanışma,

KALİTE POLİTİKASI

5174 sayılı yasa gereği yerine getirmekle yükümlü olduğumuz görevlerimizi; hızlı, doğru ve etkin biçimde gerçekleştirmek, verdiğimiz hizmetin kalitesinden doğan üye memnuniyetini korumak ve artırmak,

Bölge ekonomisine yön veren kuruluş olarak; İskenderun Bölgesinin refahının arttırılması, ekonomik, ticari, sanayi ve kültürel alanda sürekli gelişmesi ve bilinçlenmesi için her platformda çalışmak, iş âleminin ve toplumun sesi olarak öncü rolü üstlenmek,

Tüm çalışanlarımızın; faaliyetlere, yönetim ve süreçlere katılım, sürekli gelişim, eğitim ve motivasyonunu sağlamak;

Kalite politikalarını sürekli geliştirmek, sürekli iyileştirmeler yaparak daha iyi hizmet sunmak.

Üyelerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, Kalite Yönetim Sistemi’yle güvence altına almayı taahhüt eder.

EL KİTAPLARI

SERTİFİKA