Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Birimi
İç Ticaret Birimi
Akreditasyon (Kalite Yönetimi Sistemi) Birimi
Tahsilat Birimi
Vezne Birimi
Dış Ticaret Birimi
KOSGEB Temsilciliği
Oda Sicil Birimi
Muhasebe Birimi
Meslek Komite Birimi
Ticaret Sicili Müdürlüğü Birimi
Mersis Birimi
Ar-Ge Birimi
Hizmet Birimleri
Fuar ve Organizasyon Birimi
İTSO Vakfı Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
HİZMET BİRİMİ SORUMLU KİŞİ DÂHİLİ TELEFON E-POSTA
Genel Sekreterlik Figen GÜL DÖNMEZ 614 52 25 figenguldonmez@iskenderuntso.org.tr
Bilgi İşlem Birimi 6145225-114
İç Ticaret Birimi Feride D. SARAÇ 6145225-116 feridesarac@iskenderuntso.org.tr
Akreditasyon Birimi Güldane ERKOL 6145225-117 guldaneerkol@iskenderuntso.org.tr
Tahsilat Birimi Suat ÖZKAN 6145225-118 suatozkan@iskenderuntso.org.tr
Vezne Birimi Murat AVCI 6145225-119 muratavci@iskenderuntso.org.tr
Dış Ticaret Birimi Meltem KARTAL 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr
KOSGEB Temsilciliği Dilek YALÇIN 6145225-137 dilekyalcin@iskenderuntso.org.tr
Fuar Organizasyon ve Vakıf Birimi Meltem KARTAL 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr
Oda Sicil Birimi İrem KIRIK 6145225-121 iremkirik@iskenderuntso.org.tr
Muhasebe Birimi Özkan YALÇIN 6145225-126 ozkanyalcin@iskenderuntso.org.tr
Meslek Komite Birimi Nazmi SARILMAZ 6145225-140 nazmisarilmaz@iskenderuntso.org.tr
Ticaret Sicil Birimi Alper BURNUKARA 6145225-141 alperburnukara@iskenderuntso.org.tr
MERSİS Birimi Pınar GÖÇER 6145225-142 pinarbinbay@iskenderuntso.org.tr
Ticaret Sicil Birimi Sezin ÖZDEMİR 6145225-143 sezinozdemir@iskenderuntso.org.tr
Ar-Ge Birimi Sezin ÖZDEMİR 6145225-143 sezinozdemir@iskenderuntso.org.tr
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Mürsel SEHER 6145225-127 itsohaber@gmail.com