Ticaret Sicili Tescil Evrakları

Anasayfa/Ticaret Sicili Tescil Evrakları
Mersis Sistemi
Ticaret Sicil Hizmetleri
Ünvan Sorgulama

!!! HAZIRLAYACAĞINIZ EVRAKLARDA UNVAN VE ADRES KISALTMASI YAPMAYINIZ.!!!

TÜM TESCİL BAŞVURULARI YETKİLİLER TARAFINDAN MERSİS ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA VEYA ŞİRKETİN KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ İLE YAPILMAK DURUMUNDADIR.
Ticaret Sicil Tescil İşlemleri İçin İstenen Evraklar ve Örnek Kararlar

 Belge Dilekçe Örnekleri
•  Limited Şirket
•  Anonim Şirket
•  Gerçek Kişi (Şahıs İşletmesi)
•  Kooperatif
•  Kollektif Şirket
•  Komandit Şirket
•  Tür Değiştirme
•  Birleşme
•  Merkezi Yabancı Ülkede Olan Şirketlerin Şube İşlemleri
•  Yeni Kurulacak Şirkete İştirak Edecek Olan Yabancı Uyruklu Şirketin ve Kişilerin Getireceği Evraklar
•  Dernek
•  Vakıf
•  Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflara ait Ticari İşletmesi
•  Ticari İşletme Rehni (KALDIRILMIŞTIR)

İcra komitesi üyeliği adaylık başvuruları başlamış olup başvuru için odamıza bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartlarını tesvik eden adli sicil belgesi ile birlikte müracaatın 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İcra komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste 25 Şubat 2019 Pazartesi günü odamız hizmet binasına asılmak üzere duyurulacaktır.