İlgi: 29.03.2017 tarih ve 5285 sayılı TOBB yazısı.

Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan 29.03.2017 tarih ve 5285 sayılı yazıda, Suudi Arabistan’ın ithal ettiği kırmızı büyükbaş ve beyaz etlere uygulanan geçici yasak mekanizmaları ile söz konusu yasakları kaldırma mekanizmalarına;

http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFC-LBI.aspx adresinden,

bahsi geçen ülkeye kırmızı büyükbaş ve beyaz et ihraç etme arzusunda olan ülkelerin resmi denetleme kurumlarının akredite mekanizmasına ilişkin olarak da;

http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement _food/Pages/EDOIFC-IncpectionOfForeignFacilities.aspx adresinden bilgi alınabileceği bildirilmektedir.

üyelerimize duyurulur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı