Değerli Üyelerimiz,

İskenderun’da önde gelen sektörler; demir çelik, filtre ve lojistik sektörleri olarak sıralanabilmektedir. İlçemiz, ağır sanayi olarak ifade edilen demir çelik ve filtrecilik sektörlerinde Türkiye çapında adından başarıyla söz ettirmektedir. Bölgemizde demiryolu, denizyolu ve karayolu taşımacılığı yoğun olarak yapılmakta, körfezimizde yükleme-boşaltma yapan birçok liman ve iskele bulunmaktadır. Bu durum, bölgemizdeki lojistik sektörünün gücünü ifade etmektedir.

Sektörlerle ilgili olarak ayrıntılara değinecek olursa; katma değer yaratan ve istihdam sağlayan, sanayileşmenin lokomotifi pozisyonundaki demir çelik sektörü; bölgemizde oldukça gelişmiştir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden alınan istatistiklere göre; ülkemizin ham çelik üretim kapasitesinin %31’ini İskenderun Körfez Bölgesi oluşturmaktadır. İskenderun’da üretilen demir ve çelik ürünleri; çelik boru, kütük demir, kangal demir, inşaat demiri, yassı ürün, rulo sac, profil ve sandviç panel olarak sıralanabilir. Bölgemizde üretilen bu ürünler; Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da bulunan birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bölgemizdeki önemli sektörlerden biri de filtrecilik sektörüdür. Ülkemizdeki ilk filtre fabrikası 1966 yılında İskenderun’da kurulmuştur. Ülkemizde imal edilen filtrelerin yaklaşık %55-60’ı İskenderunlu firmalarca üretilerek iç ve dış piyasaya satılmaktadır. Son yılların verileri değerlendirildiğinde, filtre imal eden firmalarımızın yılda ortalama 40 milyon dolarlık ihracat yaptığı gözlenmiştir. Bölgemizde üretilen filtre türleri; hava filtresi, yağ filtresi, su filtresi, yakıt filtresi ve kabin filtresi olarak sıralanabilmektedir. Bu filtreler, dünyanın dört bir yanına filtre ihraç edilmektedir.

Bölgemiz, ihracattaki başarısını lojistik maliyetlerin oldukça uygun olmasına borçludur. Bölgemizin bir körfez kenti oluşu, ayrıca Ortadoğu’ya yakın bir konumda bulunması, nakliye açısından birtakım avantajları da beraberinde getirmektedir. Bölgemizdeki nakliye firmaları; bu avantajları iyi değerlendirerek, geniş bir ulaşım ağına sahip karayolu nakliye filosu oluşturmuştur. Ayrıca limanımızın özelleşmesinin ardından, denizyolu taşımacılığı da her geçen gün gelişme göstermektedir. Doğal liman özelliği taşıyan İskenderun Limanımız, Türkiye’nin önemli limanları arasında yer almaktadır. Akdeniz’in güney bölgesinde stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan İskenderun Limanı’nın hinterlandı oldukça geniştir. Ayrıca limanımıza yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta demiryolu ağı bulunmakta ve dış ticaret yapılmaktadır. İskenderun Limanımızın her geçen gün gerçekleştirdiği yatırımlarına ek olarak, Hassa Tünel projesinin hayata geçirilmesiyle bölgemiz lojistik üs haline gelecek, bölgemizdeki firmaların iç ve dış piyasadaki rekabet güçleri büyük ölçüde artacaktır.

Bir Körfez kenti olan İskenderun’da su ürünleri sektörü de gelişmiştir. Bölgemizden özellikle; lagos, karides, dil balığı, çupra, kaya balığı, gümüş balığı ve birçok farklı tür balık avlanmaktadır. Yıllık ortalama 13 milyon dolarlık ihracat kapasitesi olan su ürünleri sektör temsilcileri; Lübnan, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak gibi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine balık ihracatı gerçekleştirmektedir.

Turizm sektörüyle ilgili olarak ise; bölgemizin deniz, yayla, gastronomi ve kültür turizmindeki potansiyeli sebebiyle bölgemizde turizm yatırımları ve restorasyon çalışmaları yapılmakta, otel sayısı ve yatak kapasiteleri artırılmaktadır.

Her ne kadar komşu ülkelerde yaşanan birtakım sorunlar bölgemizi olumsuz yönde etkilese de, alternatif çözümler üretilerek ilçemizin hak ettiği konuma geleceğine inancımızı sürdürmekteyiz. Bölgemizin potansiyelini ortaya çıkaracak doğru yatırımlarla ve projelerle bölgemiz gelişimini artan bir ivmeyle sürdürecektir.

Saygılarımla,

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı