1- Çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantı yapılamamıştır.