1- Çoğunluk sağlanmadığı için toplantı yapılamamıştır.