Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen 2019/6 Sayılı Genelge konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Hakkı YILMAZ

 

Ek:5 Sayfa Yazı