Limakport Doğrulanmış Brüt Ağırlık(DBA) uygulamaları Hk.

Limakport Doğrulanmış Brüt Ağırlık(DBA) uygulamaları konulu yazı gelmiştir. 26.12.2017 tarih ve L-1255 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Servet UGUTMEN
Meclis Başkanı

Ek:3 Sayfa

29/12/17|Duyurular|