İTSO’da ‘Tehlikeli Maddeler’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anasayfa/İtso Haberler/Genel Haberler/İTSO’da ‘Tehlikeli Maddeler’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı

İTSO’da ‘Tehlikeli Maddeler’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında 14. Meslek Grubu tarafından üyelere ve konu ile ilgili meslek mensuplarına ‘Tehlikeli Maddeler’ ile ilgili Bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İTSO Mehmet Binbay, toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak İTSO Meclis üyesi ve konunun uzmanı Remzi Gökhan Kazak konuşmacı olarak katıldı.
Bilgilendirme toplantısı öncesi söz alan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Hatay Şube Başkanı aynı zamanda İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Doğan Erten; “Tehlikeli Maddeler ile iştigal eden akaryakıt işletmeleri, tüp satanlar bu gibi işlerde faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması içi çaba sarf ediyoruz. Bizler ayrıca Petrol İş Sendikası olarak da ilgili yasayı ve gerekli düzenlemeleri beklemekteyiz. 5015 sayılı Petrol Yasasıyla, LPG yasası Nisan ayında değişecek. Bizler Petrol işletmecileri olarak sürekli sorunlarımızı dile getiriyor çözüm bulunması için çaba sarf ediyoruz. Bu gibi kurumlara yönelik düzenlemelerin yapılması için el birliği ile hareket etmemiz kenetlenmemiz lazım. Bu gün bu toplantıda alınan kararlar ve yapılması gerekenleri TOBB düzeyinde en yetkili birimlere ulaştıracağız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece sorunlar da aşılacaktır” dedi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan İTSO Meclis üyesi ve konunun uzmanı Remzi Gökhan Kazak ise, Tehlikeli Maddeler’ ile ilgili sine vizyon destekli olarak meslek gurubu üyelerine detaylı bilgiler verdi. Bilgilendirme toplantısında konuşan Kazak; “03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Tehlikeli Madde faaliyet belgesi (TMFB) Düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden, Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üstü miktarda işlem yapan, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan, Tank Konteyner/taşınabilir tank işletmecisi. Bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB almak zorundadır” dedi.
Tehlikeli maddeler ile ilgili Güvenlik Danışmanlığı konularına da vurgu yapan Kazak; “Bu kapsamda hizmet alması gereken sektörler arasında: Hastaneler, Tıp merkezleri, Diyaliz Merkezleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Maden Ocakları, Kimyasal ürün üretim tesisleri, Beton santralleri, Akaryakıt istasyonları, 50 ton ve üzeri tehlikeli madde ile iştigal eden işletmlerin yer aldığını bildirdi. Kazak ayrıca Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerde, iş sağlığı ve iş güvenliği ölçümleri, Aydınlatma ve Gaz ölçümleri iş yeri ortamı gürültü ölçümleri, Dozimetrik gürültü ve toz ölçümleri Termal Konfor ve Toz ölçümleri yer almaktadır” şeklinde bilgiler verdi.

26/01/18|Genel Haberler|