İran’a ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlar konulu TOBB’dan gelen 30.05.2018 tarih ve 8277 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

 

Saygılarımla,
Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: 6 Sayfa TOBB Yazı