FUENINTECH FUARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza, FuenInT ech Fuarı konulu yazı gelmiştir. 02.01.2018 tarih ve 30 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Servet UGUTMEN
Meclis Başkanı

Ek: Yazı 1 Sayfa

08/01/18|Duyurular|