Atık motor yağları konulu Hatay Valiliği’den gelen 20.03.2018 tarih ve 99 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: Yazı 2 Sayfa