Service Units

Home/Service Units
General Secretary
COMPUTING
Internal Trade Officer
Accreditation Officer
Collection Unit
Cashier’s Desk
Foreign Trade
KOSGEB Unit, Fair, Organization and Foundation Officer
Chamber Registry Officer
Accounting Unit
Profession Committee Unit
Trade Registry Office
Mersis Unit
Research-Development Unit
Service Units
SERVICE UNIT PERSON IN CHARGE INTERNAL PHONE E-MAIL
General Secretary Figen GÜL DÖNMEZ 614 52 25 figenguldonmez@iskenderuntso.org.tr
Computing   6145225-114  
Internal Trade Officer Ferdide D. SARAÇ 6145225-116 feridesarac@iskenderuntso.org.tr
Accreditation Officer Güldane ERKOL 6145225-117 guldaneerkol@iskenderuntso.org.tr
Collection Unit Suat ÖZKAN 6145225-118 suatozkan@iskenderuntso.org.tr
cashier’s desk Murat AVCI 6145225-119 muratavci@iskenderuntso.org.tr
Foreign Trade Unit Meltem KARTAK 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr
KOSGEB Unit- Fair Organizations and Foundation Offices Meltem KARTAK 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr
Room Registry Officer İrem KIRIK 6145225-121 iremkirik@iskenderuntso.org.tr
Accounting Unit Özkan YALÇIN 6145225-126 ozkanyalcin@iskenderuntso.org.tr
Professional Committee Unit Nazmi SARILMAZ 6145225-140 nazmisarilmaz@iskenderuntso.org.tr
Trade Registry Directorate Alper BURNUKARA 6145225-141 alperburnukara@iskenderuntso.org.tr
MERSİS Unit Pınar BİNBAY 6145225-142 pinarbinbay@iskenderuntso.org.tr
Trade Registry Directorate Sezin ÖZDEMİR 6145225-143 sezinozdemir@iskenderuntso.org.tr
R & D Unit Sezin ÖZDEMİR 6145225-143 sezinozdemir@iskenderuntso.org.tr

İcra komitesi üyeliği adaylık başvuruları başlamış olup başvuru için odamıza bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartlarını tesvik eden adli sicil belgesi ile birlikte müracaatın 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İcra komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste 25 Şubat 2019 Pazartesi günü odamız hizmet binasına asılmak üzere duyurulacaktır.