Foreign Trade

Home/Foreign Trade
General Secretary
COMPUTING
Internal Trade Officer
Accreditation Officer
Collection Unit
Cashier’s Desk
Foreign Trade
KOSGEB Unit, Fair, Organization and Foundation Officer
Chamber Registry Officer
Accounting Unit
Profession Committee Unit
Trade Registry Office
Mersis Unit
Research-Development Unit
Service Units

A.TR Movement Certificate, EUR.1 Movement Certificate, Certificate of Origin, Form A (Special Certificate of Origin), Export invoices are sold and approved in connection with the exports made by the exporters in our Chamber of Foreign Trade.

In the correspondence department, the procedure of registration of incoming and outgoing documents, cargo, mail follow-up procedures, member ID card preparation, apprenticeship, mastership and mastership certificates are performed.

Personnel;

Name -Surname Title Telephone E-Mail
Meltem Kartal Foreign Trade and Foundation Officer 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr
List of Exporters

İcra komitesi üyeliği adaylık başvuruları başlamış olup başvuru için odamıza bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartlarını tesvik eden adli sicil belgesi ile birlikte müracaatın 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İcra komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste 25 Şubat 2019 Pazartesi günü odamız hizmet binasına asılmak üzere duyurulacaktır.