Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen Askıya alma ve kota başvuruları konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek:2 Sayfa Yazı