Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek:1 Sayfa Yazı