İskenderun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek:4 Sayfa Yazı