Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yönetmelik değişiklikleri konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek: 1 Sayfa Yazı