6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 419. Maddesinin ikinci fıkrasında; ‘’Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.’’ hükmü yer almaktadır.
Söz konusu kanun hükmü gereği genel kurul iç yönerge, anonim şirketlerin yeni kuruluşuna müteakip yapılacak olan ilk genel kurul (olağan veya olağanüstü) tarafından onaylanmak, tescil ve ilan ettirilmek zorundadır.
Bu itibarla, Genel Kurul İç Yönergesini daha önceden tescil ettirmemiş anonim şirketlerin müdürlüğümüze başvurarak iç yönergesini tescil ve ilan ettirmesi gerekmektedir. Genel Kurul İç Yönergesini tescil ettiren anonim şirketlerin iç yönergesini yeniden tescil ettirmesine gerek bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunulur.