Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek:1 Sayfa Yazı