Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen Su Yönetim Ödülleri konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Meclis Başkanı
Okan BELLİ

Ek:2 Sayfa Yazı