Hatay Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden gelen yazıda; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, ölçü ve ölçü aletleri sahipleri I Ocak 2020 tarihinden 2 Mart 2020 tarihi bitimine kadar ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemi için beyanname vermek ve ilgili yönetmelik gereğince belirlenen fon bedellerini yatırmakla yükümlüdürler.
HATAY SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜGÜ’NE İLK, PERİYODİK VE STOK MUAYENELERİ İÇİN BEYANNAMESİ VERİLECEK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ
1. Hububat muayene aletleri,
2. Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörleri.
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’NE (TSE) İLK, PERİYODİK VE STOK MUAYENELERİ içiN BEYANNAMESİ VERİLECEK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ
1. Akaryakıt ve LPG sayaçları,
2. Çekeri 2.000 kg’dan fazla olan mekanik ve elektronik tartı aletleri,
3. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri,
4. Akaryakıt hacim ölçek kapları,
5. Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar,
6. Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’ dan yukarı kütle ölçüleri,
7. Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar.
BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA İLK, PERİYODİK VE STOK MUAYENELERİ İÇİN (GRUP ÖLÇÜ AYAR MEMURLUKLARINCA) BEYANNAMESİ VERİLECEK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ
1. Uzunluk ölçüleri (Tek parçalı ağaç metreler)
2. Akıcı maddeler için hacim (Debi) ölçüleri,
3. Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,
4. 5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,
5. 5-Mekanik tartı aletlerinden:
a. Masa terazileri,
b. Asma teraziler,
c. Tek kollu kantarlar,
d. İbreli teraziler,
e. Çekeri 2.000 kg’a kadar (2.000 kg dahil) olan mekanik teraziler.
6. Üretici ve pazarcılar tarafindan malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan çekeri 2.000 kg’a kadar (2.000 kg dahil) olan 3. ve 4. sınıf mekanik ve elektronik teraziler.
YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİNE İLK, PERİYODİK VE STOK MUAYENELERİ içiN BEYANNAMESİ VERİLECEK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ
1. Pazar yeri dışında kalan esnaflar tarafından kullanılan elektronık teraziler,
2. 1. ve 2. sınıf hassas teraziler,
3. Çekeri 2.000 kg’a kadar (2.000 kg dahil) olan 3 eve 4. sınıf elektronik teraziler,
4. Otomatik tartı aletleri.
5. Isı sayaçları.
Üyelerimize duyrulur.