Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna 33 meslek ilave edilmesi konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek: 2 Sayfa Yazı