“Amaç daha kaliteli hizmet”

Hizmet kalitemizi daha fazla arttırmak için akreditasyon çalışmaları ve “Kalite Yönetim Sistemi” çerçevesinde odamızda iç tetkik yapıldı. Odamızda bulunan birimleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar denetlendi.

İTSO Genel Sekreter Figen Gül Dönmez ve KYT ve Akreditasyon sorumlusu Güldane Erkol ile birlikte  birimlerin çalışmalarını denetlediler.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının bünyesinde bulunan Genel Sekreterlik,  Muhasebe birimi, KYT ve Akreditasyon birimi,   KOSGEB Temsilciliği, Oda Sicil memurluğu, Dış Ticaret Birimi, Ar-Ge birimi,  Ticaret Sicil müdürlüğü, İç Ticaret birimi, Satın Alma birimi, İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı, Bilgi işlem birimi, Fuar Organizasyon birimi, Proje birimi ve Basın Danışmanlığı, Tahsilat birimi, Vezne ve Yardımcı hizmetler birimleri denetlendi.

İTSO Genel Sekreter Figen Gül Dönmez ve KYT ve Akreditasyon sorumlusu Güldane Erkol ile birlikte  yapılan denetimlerde birimlerin kendi sorumluluklarında bulunan çalışmalar hakkında sorular soruldu, yanıt alındı.

İTSO’da hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerin ardından birimlerin çalışmaları ile ilgili hazırlanan maddeler raporlanarak, Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.