İTSO Aralık ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Okan Belli Başkanlığında gerçekleştirildi.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı Meclis toplantısında Muhasip Üye Gassan Kuran 2019-2020 yılı gelir ve giderlerle ilgili Meclis üyelerini bilgilendirdi.
İTSO Muhasip üye Gassan Kuran, 2019’un son meclis toplantısında yaptığı konuşmasında; “2020 yılı bütçesi hazırlanırken, 2019 yılında gerçekleşen işlemler içinde bulunduğumuz ekonomik durum 2019 yılı çalışma programı stratejik planımız ve yapabileceklerimiz gerçeğe yakın olabilecek şekilde tahmin edilerek dikkate alınmıştır. 2019 yılının son ayı itibariyle odamızın bu dönemde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerini bütçe disiplinine ve stratejik plan çerçevesinde sona erdiriyoruz. Odamız bu faaliyet döneminde ve 5174 sayılı kanunda verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken oda üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaşması ve bölge ekonomisinin geliştirilmesi için sunduğu özel sektör desteklerine her yıl önemli miktarda kaynak aktararak çalışmalarını sürdürmektedir. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlemiş olduğumuz mali politikalar gereği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve bütçe yönetmeliklerine uygun olarak muhasebe ihtiyatlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda şeffaf hesap verebilen ülke ve bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan mali risk analizleri yaparak kaynaklarını üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri için kullanan bir oda olmayı hedeflemekteyiz. Mali politikamıza uygun olarak gelirlerimiz daima giderlerimizi karşılarken bütçe harcamalarımız ve mali politikalarımız ve stratejik planımız doğrultusunda sürdürmekteyiz” dedi.