Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen “Ekvator Yatırım Forumu” konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Meclis Başkanı
Okan BELLİ

Ek:1 Sayfa Yazı