Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet edebilirliği (COSME) Programı konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Meclis Başkanı

Okan BELLİ

 

 

Ek:3 Sayfa Yazı