Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek: 2 Sayfa Yazı