Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen 7020 sayılı kanun kapsamında borçların yapılandırılması konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek: 2 Sayfa Yazı