1- İhracatta yaşanan durgunluğun sona erdirilmesi için yeni pazarlar edinebilmek amacı ile yapılacak yurt dışı seyahat giderleri için verilen teşvik geri dönüşlerinin süresinin uzunluğunun yarattığı sıkıntılar görüşüldü. Bu sorunun çözülmesi konusunda yönetim kurulumuz Ekonomi Bakanlığına yazışmalar yaparak komitemize bilgi verilmesi kararı alınmıştır.