1-İskenderun ve Arsuz çevresinde bulunan kooperatiflerde mevcut arıtma tesislerinin, İlimizin Büyük Şehir Belediyesi olması sebebi ile arıtma tesislerinin Büyük Şehir Belediyesine devri konusunda yönetim kurulumuzun ilgili mercilerle yazışmalar yaparak komitemize bilgi verilmesi konusunda karar alınmıştır.