1- Konut yapı kooperatiflerinin deşarj sistemi arıtma tesislerinin Büyük Şehir Belediyesine devri ile ilgili Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş ancak çevre kanununa göre bu devrin yasal zorunluluk olmadığı sonuca varılmıştır. Bu devrin iyi niyetler çerçevesi içerisinde Büyük Şehir Belediyesi Çevre Dairesi Başkanlığı ile görüşme yapılmasına ve kooperatiflerin büyük oranda ki ceza müeyyidelerine uğramamaları konusunda bir sonuca gitme çalışması yapılması gerekmektedir. Bu itibar ile odamız Yönetim Kurulu ilgili mercilerle görüşüp yazışmaların yapılması komitemize bilgi verilmesi konusunda karar alınmıştır.