1-Adana Ticaret Odasından 21.02.2019 tarih ve 543 sayılı gelen yazıya istinaden; Meslek grubumuzda bulunan üyelerimizle geniş çaplı bir toplantı yapılarak konunun bu toplantıda görüşülmesine ve daha sonra yazıya cevap verilmesine karar verilmiştir.