Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan gelen 2014-2020 IPARD Programı 5. Başvuru Çağrı ilanı konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek:1 Sayfa Yazı