1-Çoğunluk sağlanmadığından dolayı toplantı yapılamamıştır.