1-a)Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum sebebi ile sektör olumsuz yönde etkilenmekte olduğu, konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
b)Özel Eğitim Kurumlarına yönelik teşvik ve yeni uygulamalar konularında yapılan mevzuat değişikliği konusunda Eylül ayında Odamızda bilgilendirme toplantısı yapılmasına,
2-Başkan ve Başkan Yardımcılarının yeniden seçilmesini görüşülmüş olup, aynı kişiler olarak kalmasına karar verilmiştir.