1-Odamız 2019-2023 stratejik planını hazırlamak üzere iç paydaş anketi yapılmış olup sektörün gelecek 4 yılda yapabilecekleri, olmasını talep ettikleri sektörün sorunları görüşülmüştür. Anket sonuçları stratejik plan hazırlanmasında dikkate alınacaktır. Sektörde imar barışı ile ilgili olarak görüş alış verişinde bulunuldu.