1-Hatay Büyük Şehir Belediyesinin 1/5000’lik imar planı görüşülüp İskenderun Belediyesinin yapacağı 1/1000’lik imar planı üzerinde görüş alış verişi yapıldı.