1- Hatay Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 nazım imar planları uygulamaları sonucunda İskenderun 1/1000’lik uygulama imar planlarının yapım kriterleri ve inşaat sektöründe yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.